Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

μικρή και μεγάλη κυκλοφορία της καρδιάς

Παρατηρήστε προσεχτικά τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία της καρδιάς στην παρακάτω παρουσίαση και παρουσιάστε τη στην τάξη με δικά σας λόγια

ΦΕ2 - Μικρή & μεγάλη κυκλοφορία